Представяне на „Бяла книга за България“ и проучване на бизнес средата

Представяне на „Бяла книга за България“ и проучване на бизнес средата

На официална пресконференция в Посолството на Франция
беше представено проучване на бизнес средата в България, проведено сред членовете на
Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и съвместно разработено с
изследователска агенция „Ипсос“, като част от проекта „Бяла книга за България“ на ФБТИК
и Съветниците по външна търговия на Франция в България.
Събитието се проведе под патронажа на посланика на Франция в България, Н. Пр. г-н Жоел
Мейер и беше уважено от заместник министъра на икономиката, господин Николай Павлов,
първия съветник на посолството на Франция, госпожа Стефани Петибон, ръководителя на
икономическата служба при посолството на Франция, госпожа Еманюел Булестро,
ръководителя на офиса на френската агенция Бизнес Франс в Букурещ, г-н Франсоа Матрер.
Проектът „Бяла книга за България“ се реализира по инициатива на ФБТИК и Съветниците по
външна търговия на Франция в България с цел да послужи като наръчник за френските
инвеститори, които проучват България като дестинация за разширяване на тяхната дейност.
Проучването на бизнес средата в България е важна част от този проект, предоставяйки
актуална информация за нагласите и оценката на членовете на камарата относно бизнес
климата в страната.
Това проучване бе проведено за трета година чрез онлайн анкета, в периода между 5
октомври и 15 декември 2023 г. В него участваха представители на 72 компании, членуващи
във ФБТИК. Това са фирми опериращи предимно в сферата на услугите (88 %), следвани от
производство и минното дело (7 %), търговия и строителство (с по 3%). От гледна точка на
големината на компаниите според броя заети лица, най-висок е делът на микро и малките
предприятия (до 49 служители) – общо около 57%. Нараства делът на големите фирми (с
над 250 служителя), взели участие в проучването, чийто дял тази година е близо 20%.
Като цяло данните показват положителна оценка на България като инвестиционна
дестинация. Разглеждайки икономическата ситуация в страната към момента, половината
от отговорилите смятат, че тя е задоволителна. Висок е делът на тези, които я определят
като добра (3 от всеки 10 фирми). Отвъд оценката на настоящата ситуация, компаниите
членуващи в Камарата имаха възможността да споделят какви са очакванията им за
годината, като почти половината смятат, че ситуацията ще остане стабилна. Мнозинството
от останалите са оптимистично настроени – една трета смятат ще ситуацията ще се подобри.
Подобно на мнението през 2019 г. почти 7 от 10 представители на запитаните компании-
членове на Камарата отговарят, че със сигурност или по-скоро биха инвестирали в новонает
персонал. Една пета от компаниите имат намерение да запазят настоящата численост на
персонала. Намеренията за инвестиции в обучението на персонала са ясно изразени – 81%
от отговорилите възнамеряват да инвестират в обучителни програми за служителите на
фона на едва 15%, които по-скоро или със сигурност не планират подобна инвестиции. По
отношение на плановете на компаниите за инвестиции в сгради, машини, оборудване и
съоръжения, резултатите са относително балансирани, все пак с превес на тези, които
смятат да инвестират (3%).
Запитани за очакваното влияние от въвеждането на еврото върху българската икономика,
отговорилите стават по-позитивно настроени с времето. Половината са много или по-скоро
позитивно настроени и вече едва една четвърт е делът на скептиците.
Малко над половината са посочили, че срещат трудности (56%), като на челно място
спонтанно посочват липсата на квалифицирана работна ръка, въпреки относително
позитивната оценка за нивото на квалификация на работната сила в страната. След това се
нареждат бюрокрацията, несигурната регулаторна рамка и неефективността на
административните услуги в България. Корупцията, която в предходни периоди е била
посочвана по-често като трудност, се споменава по-рядко в тази вълна, от едва 13% от
участвалите фирми. Но тази година за пръв път се споменават трудности като политическа
нестабилност (23%), увеличаващата се стойност на труда (13%) и ограничената или
липсваща дигитализация на някои услуги.
През 2023 г. Френско-българската търговска и индустриална камара и Съветниците по
външна търговия на Франция в България разшириха обхвата на проучването с въпроси
относно процеса на реализиране на инвестицията. 7 от 10 компании са се установили в
България чрез директни инвестиции, а една пета – чрез придобиване на местна фирма.
Малко над една трета от запитаните са имали местен партньор при настаняването си.
При създаването на компанията в България запитаните им представители споделят, че
началото е било относително лесно. 1 на всеки 5 фирми е по-скоро неутрална в преценката
си, а едва 13% смятат, че началото на бизнеса им в България е било трудно.
По отношение на наемане на персонал първоначално, обаче, мнението е малко по-
различно – за две от пет компании процесът е бил труден и малко под една трета от
участниците смятат, че рекрутирането на персонал е било в някаква степен лесно.
Анкетираните имаха възможност да дадат свободен отговор на въпроса за цялостното
мнение и оценка по отношение на инвестицията им в България. Преобладаващата оценка
за инвестицията в България е, че тя е печеливша към момента. На челно място се
споменават и добри впечатления от професионалните умения на българите. Една трета
споделят, че компаниите им е постигнала целта си по отношение на присъствие на местния
пазар. На шесто място се появява отново бюрокрацията като трудност при правенето на
бизнес в България.
Като цяло добрите впечатления кореспондират и с високата степен на припокриване на
очакванията на френските фирми. Почти 9 от 10 от тях смятат, че проектите им за България
са в синхрон с очакванията. Също, близо половината от запитаните са съгласни с
твърдението, че България предлага благоприятни условия за създаване на регионален офис
на Балканите. Плюсовете на страната ни за това са членството ни в Евросъюза, добрата
квалификация на служители и благоприятното геополитическо разположение.
Запитахме компаниите също дали допринасят за обществото и ако да – посредством какви
социални, културни, образователни или хуманитарни дейности. 4 от 5 членове на Френско-
българската търговска и индустриална камара подкрепят различни инициативи, като най-
често това са дейности в сферата на образованието или подкрепата на каузи за хора в
неравностойно положение. Две от пет компании подкрепят и някоя от следните сфери –
култура, подкрепа на деца, околна среда.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *