Позиция на Кино Арена във връзка с публикации на Музикаутор

Позиция на Кино Арена във връзка с публикации на Музикаутор

Във връзка с публикация на сайта на МУЗИКАУТОР от 10.01.2023 г. за адресирано писмо
до Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България с твърдения, че от 2019 г. КИНО АРЕНА
БЪЛГАРИЯ ЕООД отказвало да заплати дължимото на авторите на музикални произведения
възнаграждение като „ощетявало създателите на интелектуален труд от американската
държава“, и последвали статии в различни медии, държим да изразим следната позиция:

Изнесените твърдения, че от 2019 г. КИНО АРЕНА отказвало да заплаща авторски
възнаграждения за използване по време на прожекциите в киносалоните си филмова музика са
неверни. Кино Арена беше първата голяма верига киносалони на територията на Република
България, която още през януари 2016 год. подписа с организацията за колективно управление
на авторски права Музикаутор договор за разрешаване на използване на музика, включена във
филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след
прожекции. Договорът изтече в края на 2019 г.

Последвалата през 2020 г. пандемия от Ковид 19 по обективни причини отложи
започването на преговори между страните по нов договор и уреждане на взаимоотношенията
им по изтеклия договор. В хода на последвалите преговори в ситуация на тежка криза в
киноиндустрията, породена от пандемията, именно МУЗИКАУТОР прояви недобросъвестно
поведение, като не отразяваше коректно постигнатите договорености и се опитваше чрез натиск
и като организация, заемаща господстващо положение на пазара, да определя едностранно
условия.

Безуспешни се оказаха и опитите на браншовата организация на кината в България –
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ“, ЕИК 205893543, чиито член сме, да
сключи браншово споразумение с МУЗИКАУТОР. И до настоящия момент, вече близо 9 месеца,
МУЗИАКУТОР не е предложило на браншовата организация споразумение, с което да се уредят
отношенията на браншово ниво.

В противоречие с добросъвестността при водене на преговори през м. юни 2022 г.
МУЗИКАУТОР се обърна към съд с претенции, които изцяло оспорваме. Делото е на първа
инстанция, като предстои развитие на производството и събиране на доказателства. С оглед
етапа на разглеждане на съдебния спор намираме, че предприетите стъпки от МУЗИКАУТОР са
непозволен и груб опит да се повлияе при формирането на решение на съдебния състав.
В допълнение намираме за крайно неуместно адресирането на въпроси, свързани с
гражданско- правен спор към което и да е посолство, включително американското. Компетентен
да се произнесе в случая при висящо дело, е единствено съдът. При липсата на произнасяне от
негова страна с влязло в сила решение, твърденията на МУЗИКАУТОР могат да бъдат
квалифицирани само като голословни такива.

КИНО АРЕНА твърдо се противопоставя на действията на МУЗИКАУТОР, с които
злонамерено се цели формиране на погрешно обществено мнение и недопустим натиск. Нещо
повече. С недоказаните си нападки МУЗИКАУТОР пряко нанася щети на търговската репутация
на Кино Арена и ни лишава от ползи, за което смятаме без забава да потърсим обезщетение.
София, 16/01/2023
КИНО АРЕНА

Бизнес и технологии Култура

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *