Община Габрово: Фактор за развитието на индустрията на бъдещето

Община Габрово: Фактор за развитието на индустрията на бъдещето

Един от най-мащабните индустриални центрове в България – община Габрово, с над 3500 предприятия, от които над 300 производствени компании в сферата на мехатрониката, машиностроенето, пластмасите и текстила е сред фаворитите за златните статуетки на Балканските бизнес награди.
Организатор на деветото издание на Balkan Business Awards е международната платформа Global Leaders, а отличията ще бъдат връчени на 14 юли в 5-звезден столичен хотел.

В община Габрово през последните години се наблюдава над 2,5 пъти ръст и в развитието на ИКТ сектора. А познавачи определят тези успехи в индустрията с една главна причина – съхранения предприемачески дух на габровци, който е с история над 150 години.
През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на област Габрово достига над 1,7 млрд. лв., което представлява 16,5% от БВП на целия Северен централен район (СЦР).
Индустрията носи близо 40% от брутната добавена стойност на областта през 2021 г. спрямо 23,8% средно за страната. Габрово има най-ясно изразен индустриален профил спрямо другите големи икономики в Северен централен район – индустрията в Русе и Велико Търново носи съответно 29% и 23% от брутната добавена стойност през 2021 г.

Основен приоритет на местната власт е развитието на устойчива икономика, базирана на иновации, чрез активна работа с бизнеса. Габрово е сред малкото общини в България, която изпълнява собствена Стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027, като част от Плана си за интегрирано развитие. Общината е основател на Регионалния Иновационен Център „Амбициозно Габрово“, който бе създаден с над 80% участие на бизнеса и Техническия Университет през 2019 г. Мисията на РИЦ е да развива регионалната иновационна екосистема.
В началото на 2022 г. РИЦ „Амбициозно Габрово“ стана част от европейската мрежа Enterprise Europe Network. Това е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз.
Експертите помагат на МСП и да се реализират на международния пазар.
До момента РИЦ е включил в мрежата 35 фирми от Габрово и региона, като има публикувани 26 обяви за търсене на партньорства и предлагане на техните продукти. В резултат има 9 постижения – един договор за партньорство между българска и италианска фирма и 8 договора за финансова безвъзмездна помощ.

Сред стратегическите интегрирани териториални инвестиции на Община Габрово е развитието на индустриалните зони, с фокус върху Северна индустриална зона. През 2022 г. Общината разработи инвестиционна концепция по инициативата EUCF, за създаване на въглеродно неутрална индустриална зона, в която бяха обследвани над 30 компании за изграждане на фотоволтаични инсталации.

Основен фактор за успеха в работата с бизнеса е полученото доверие в резултат на задълбоченото проучване и познаване на нуждите на фирмите. Целта е да се подпомогне развитието на индустрията чрез изграждане на съвременна транспортно – логистична инфраструктура, дигитализация, ВЕИ и иновации. Последните с приноса на новосъздадения Технологичен парк към Технически Университет – Габрово.
Европейското финансиране е важен двигател за растежа и модернизацията на Габрово и габровския бизнес. През програмния период 2014-2020 г. чрез европейските структурни и инвестиционните фондове за България в общината са реализирани 619 проекта на стойност 107 218 176 лв. От тях делът на бизнеса чрез покани за конкурентен подбор на проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е в размер на 43 134 021.57 лв. чрез 473 проекта.
През второто тримесечие на 2023 г. 30 габровски фирми получиха европейско финансиране за технологична модернизация и ускоряване прехода към цифровизация на стойност 14 306 051.20 лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Община Габрово е сред най-активните партньори-общини в ЕС, които работят по международни проекти в партньорство с бизнеса, НПО и университети за развитие на портфолиото на предоставените услуги с цел насърчаване на иновациите в региона. Изпълнени са 8 международни проекта, финансирани по програмите Интеррег Европа, Ърбакт и Хоризонт 2020, насочени към развитието на иновациите.
Технически Университет – Габрово с подкрепата на общината изгради Център по компетентности, който стана фундамент за създаването на втория по големина Технологичен парк в България с 19 лаборатории с най-съвременно оборудване за предоставяне на услуги на бизнеса с цел развитие на иновациите.
Основната цел на всички проекти на Община Габрово е да се повиши капацитета на участниците в иновационната екосистема за разработване на иновативни продукти и технологии, да се следят постоянно тенденциите в развитието на приоритетните икономически сектори и да се познават добре техните нужди.
По този начин съвместно с бизнеса да се планира и изгради нужната най-съвременна инфраструктура за развитие на иновациите в региона, което ще допринесе за бъдещото устойчиво развитие на икономиката.
В резултат тази последователна икономическа политика Община Габрово бе отличена с наградата Европейски Предприемачески Регион 2021 – 2022.
Визията на Община Габрово е да бъде интелигентна, зелена и иновативна община, което съвпада с Европейската политика за зелена и дигитална трансформация.
Снимки Община Габрово

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *