Как публичните сектори използват технологиите

Как публичните сектори използват технологиите

Как публичните сектори в множество региони използват технологиите, за да засилят своята икономическа производителност

Технологиите определено са се доказали по отношение конкурентоспособността и растежа за множество държави по света. Страните, които са в състояние да използват силата на технологиите, особено на тези, които са нови и тепърва навлизат, като облачните изчисления например, които не само могат да увеличат производителността, но и да насърчат иновациите и да реализират намаляване на разходите, същевременно подобрявайки своето взаимодействие с гражданите, бидейки по-полезни за тях. Скорошни проучвания показват, че има взаимовръзка между използването на дигитални технологии от правителствата и ръста на брутния вътрешен продукт (БВП). „Елементите, които според нашия опит са се доказали като основа за успешна дигитализация на публичния сектор, са националната стратегия за облачните технологии, политиките за тяхното приоритизиране, рамката за класификация на данните, решенията за дигитална идентичност, централизираната система за обществени поръчки, използването на правителствени рамкови споразумения, гъвкавите и адаптивни финансови правила, подходите на сътрудничество между заинтересованите страни, дигиталната култура, и програмите за технологично обучение.

Държавите, които са добри в използването на дигитални услуги и данни, ще бъдат по-гъвкави и устойчиви. Благодарение на по-нататъшното развитие на дигитализацията, публичният сектор може да бъде по-добре подготвен, за да се възползва от възможностите и да се справи с несигурността на настоящето, както и да изгради нов капацитет и решения, от които се нуждаем, за да сме подготвени за бъдещето“, сподели Панайотис Йоану, регионален директор за публичния сектор, в Microsoft CEE Multi-country региона1.

Добър пример за по-нататъшна стъпка по отношение дигитализацията на публичния сектор в Балтийския регион е решението на естонското правителство, наречено „Bürokratt“. Това е първият в света виртуален асистент за обществени услуги, базиран на изкуствен интелект. Естония има силен потенциал и всички предпоставки да се превърне в цифров център на Европа. Литовската железопътна компания Lietuvos Geležinkeliai (LTG) по пътя си към дигитализацията приложи стратегия, разчитаща приоритетно на облака, като започна с Microsoft 365. Чрез комбиниране на Power Apps с Microsoft Teams латвийската авиокомпания лесно реализира управление на смените на екипажите чрез мобилните устройства, безпроблемна интеграция на заплащането и бързо електронно подаване на доклад след полет. Компанията елиминира необходимостта от отпечатване на 1000 страници с доклади месечно и намали времето за въвеждане на данни от два дни на 15 минути.

В Адриатическия регион добър пример за дигитализация на публичния сектор е хърватският град Загреб, където в резултат на базирана на Microsoft Azure система записването на децата в детските градини стана по-лесно, а бюджетирането и отчитането станаха по-бързи, по-прости и по-прозрачни. . Сръбската държавна енергийна компания Elektroprivreda Srbije подобри и оптимизира процеса на прогнозиране на потреблението, като комбинира Microsoft Azure Machine Learning с Power Apps и Power BI. Чрез анализ на данните в реално време и автоматизация прогнозирането на потреблението на електроенергия вече отнема 15 минути вместо два часа, а спестеното време се използва за оптимизиране на търговията. А в Словения, когато пандемията от COVID-19 удари страната, Инспекцията по труда на Република Словения (IRSD) трябваше да следи за прилагането на Закона за заразните болести (ZNB). С помощта на приложение, базирано на Microsoft Power Apps и интегрирано с Microsoft Teams, IRSD модернизира своите цифровизирани процеси, а инспекторите му изпълняват ежедневните си задачи 30% по-бързо и откъдето пожелаят.

Наясно сме със значението на образованието и неговото продължаване. Виждаме в него бъдещия човешки капитал. Съществуват няколко значими проекта, свързани с образователната

система в Източна Европа и Евразия. Например българските училища имат достъп до цифрови инструменти, които позволяват електронно обучение, а в частното международно училище „Свети Георги“ учениците общуват с учителите си през Microsoft Teams, сътрудничат със съучениците си във виртуални класни стаи и получават и изпълняват задачи. В Казахстан, където зимните температури често падат под -30°C, назарбаевските интелектуални училища (NIS), престижна училищна мрежа за надарени деца, базирана на системата K-12 трябваше да намери начин да обучава учениците дистанционно. Тези училища бяха едни от първите, които внедриха Microsoft 365, което се превърна в основна платформа за дистанционно обучение за NIS. В Унгария Университетът в Печ, използвайки решенията на Microsoft AI Solutions и ONNX Runtime, създаде и обучи BERT – рамка за машинно обучение(Machine Learning) с отворен код, която позволява обработката на текст и реч на унгарски език и позволява комуникация на майчин език с чат-агенти и други автоматични услуги. А съвсем наскоро парламентът на Украйна предприе действия за изменение на закона за защита на данните, за да позволи на правителствените данни да се преместят от съществуващите локални сървъри в публичния облак. Това даде възможност за „евакуиране“ на критични правителствени данни извън страната и в центрове за данни в цяла Европа. В Украйна цифровата трансформация се възприема широко като ключ към устойчивостта на бизнеса, докато киберсигурността остава от решаващо значение.

„Глобалните събития от последните няколко години доведоха до безпрецедентни промени във физическия и цифровия свят. Заплахата насочена срещу физически лица, компании, управленски агенции, щабове и неправителствени организации непрекъснато нараства. Мерките за сигурност, които бяха достатъчни преди няколко години, вече не са достатъчни. Технологиите, задвижвани от облачна инфраструктура, като изкуствения интелект (AI), интернет на нещата (IoT), машинното обучение (Machine Learning) и облачните услуги, предлагат на организациите несравнима гъвкавост и ефективност, ускоряват иновациите и правят сигурността широкообхватна, като същевременно подпомагат растежа и изпълнението на ангажиментите за устойчивост“, заключи Панайотис Йоану. Както показа неотдавнашният доклад Microsoft Digital Futures Index, иновациите са продукт на една обединена екосистема, включваща бизнеса, цифровия сектор, цифровата инфраструктура, стартъпите, талантите и самия публичен сектор. Доказано е, че напредналите в областта на цифровите технологии държави са по-екологично съобразни, по-богати, по-иновативни и по-конкурентоспособни. Едно правителство, което е в състояние да се възползва по най-добрия начин от цифровите услуги и данни, ще бъде по-гъвкаво и по-устойчиво в полза на цялото общество.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *