Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и Столична община обединяват усилия

Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и Столична община обединяват усилия

Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и Столична община обединяват усилия за търсене иновативни проекти, като поставят началото на сътрудничество в рамките на две инициативи: конкурсът „Награди за иновации“ на ФБТИК и „Пясъчник за иновативни решения“ на СО.
Компаниите, кандидатстващи в Конкурса на ФБТИК ще могат да кандидатстват и в категория „Иновативни градски решения“, която ще се оценява в рамките на „Пясъчник за иновативни решения“ на СО. Категорията е отворена за всички компании, разработващи иновативни решения за е-управление, екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други градски предизвикателства.
Целите на пилотните проекти са както следва:

 • да генерират данни, които да служат за обосновани решения и политики за града, базирани на данни;
 • да тестват иновативни технологични решения и да бъдат идентифицирани подходящи за мащабиране проекти;
 • да водят до подобряване качеството на публичните услуги чрез иновации;
 • да водят до подобряване качеството на живот в София с внедряването на интелигентни градски решения.
  Пилотните проекти следва да са на теми като околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.
  Участието на компаниите в пясъчника ще им предостави възможност: за достъп до пряко участие в иновативни градски политики; да тестват в реална среда иновативни разработки и с натрупания опит и резултат да разширят потенциала си за привличане на инвестиции; да представят решенията за внедряване в други градове у нас и по света.
  Проектите се оценяват през утвърдена методология, разработена от Делойт по съвместен проект с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за оценка на допустимостта на предложенията и за привеждането им в скалируем вид. Фокусът при подбора им е върху решения, които могат да се осъществят в кратък срок – с бърз тест и нисък финансов риск. Методологията е инструмент за оценка на потенциала на градските решения, включително и по отношение на тяхната готовност и устойчивост.
  Ще се търсят решения за екологични, образователни, транспортни,
 • предприемачески и други предизвикателства, а целта е София да се превърне в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града.
 • “Пясъчник за иновативни решения” е програмата на Иновативна София за пилотни проекти за тестване на иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства.
 • Програмата е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), приет с единодушие от Столичен общински съвет през октомври 2020 г. и е с фокус върху околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *