Асоциацията на Кредитните Посредници в България отчита по-голям ръст на ипотечните кредити

Асоциацията на Кредитните Посредници в България отчита по-голям ръст на ипотечните кредити

В Гранд Хотел София се състоя шестият пореден Годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България /АКПБ/. На събитието присъстваха членове на организацията и представители на водещи банкови институции. Програмата включваше представяне на резултатите за 2023 г. и тенденциите за 2024 г., новите членове на сдружението, благотворителни каузи и коктейл.

Вечерта откри председателят на АКПБ г-жа Мария Петкова, заместник-председателят г-н Деян Василев, г-жа Екатерина Мишева, г-н Антон Андонов и г-н Димитър Пенков – членове на Управителния съвет.

Те споделиха, че и през 2023 г. кредитното посредничество в България продължава да бележи изключителен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. Управителният съвет презентира пред гостите годишните резултати за изминалата година и отбеляза акцентите в данните. Официалната част завърши с представянето на три благотворителни каузи, които АКПБ подкрепя: на Сдружение Образование без раници и Кан Академия, на Фондация За по-здрави деца и на Фондация Надежда за малките.
По неофициални данни всички необвързани регистрирани кредитни посредници на пазара са съдействали за отпускането на 2.12 млрд. лева ипотечни кредити.
Ръстът при потребителските кредити, реализирани с помощта на членовете на АКПБ е 47% на годишна база за 2023 г.
Ипотечното кредитиране за 2023 г. в цифри
По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2023 г. общите обеми нови ипотечни кредити са били 6.39 млрд. лв., а за 2022 г. – 5.38 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 18.77%. Важно е да се отбележи, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,38 млрд. лв.
От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 40% до 1.151 млрд. лв. за 2023 г., спрямо 825 млн. лв. за 2022 г. През 2021 г. обемите на ипотечните кредити са били 621 млн. лв.
По неофициални данни за 2023 г. общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 2.12 млрд. лв. Годишният ръст спрямо 2022 г. се равнява на 28.48%. Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар – 18.77%.
Пазарен дял на услугата на кредитните посредници при ипотечното кредитиране за 2023 г.
Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., 26.9% за 2021 г., 30.6% за 2022 г. и достига 33.2% за 2023 г.
Потребителското кредитиране за 2023 г. в цифри
Годишният ръст на потребителските кредити за 2023 г., реализирани с помощта на членовете на Асоциацията, е 47%. В АКПБ са отчетени 229 млн. лв. за 2023 г. спрямо 156 млн. лв. за предходната година.
Пазарен дял на членовете на Асоциацията спрямо всички регистрирани необвързани кредитни посредници
Асоциацията на кредитни посредници в България се състои от 33 фирми, които представляват 31% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Забележително е, че членовете на АКПБ реализират 54% от общия обем на всички тези кредитни посредници.
Съотношение кредити-депозити в банковата система
Според статистиката на БНБ към 31.12.2023 г. в банковата система има почти 129 млрд. лв. депозити на домакинства и нефинансови предприятия. За последните пет години депозитите растат с по-голям темп, отколкото кредитите, които са 87 млрд. лв. Съотношението между общо кредити и депозити е 68% за 2023 г. и е намаляло в сравнение с 2019 г., когато е било 71%. На база тези показатели можем да кажем, че банковата система е стабилна и има устойчив ръст на кредитирането от гледна точка на ликвидност.
Ипотечни кредити в България и в ЕС
В България за последните 8 години средният ръст на дефлираните цени на имоти е между 4% и 5%. Въпреки рекордният ръст на новите ипотечни кредити от 20%, съотношението на общия обем ипотечни кредити спрямо БВП на страната е нарастнало с 1%. Според данните от 2022 г. България е сред страните с най-нисък дял на ипотечни кредити спрямо БВП в ЕС – 9.8%. За сравнение – средно в ЕС и Еврозоната задлъжнялостта е над 42%.
Задлъжнялост в България и в ЕС
В България задлъжнялостта на глава от населението е 1662 евро, което е над 10 пъти по-малко в сравнение със средните за ЕС 18433 евро. Домакинствата у нас поддържат едно от най-ниските съотношения заеми/активи в ЕС – 14,7% в сравнение със средните за Еврозоната 26%.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *