BOOST – Безплатна обучителна платформа за умения

BOOST – Безплатна обучителна платформа за умения

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24-месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.

В рамките на инициативата е създадена онлайн обучителна платформа, налична и на български език, в която можете да научите повече за критичното и иновативно мислене, презентационни, комуникационни и организационни умения, способности за работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, постоянство, самомотивация, толерантност, откритост, зачитане на многообразието, междукултурно разбирателство, медийна и информационна грамотност.

Платформата е безплатна и дава възможност за:

  • Лично и професионално развитие в областта на трансверсалните умения;
  • Повишаване нивото на личностно развитие;
  • Разбиране на критично и иновативно мислене;
  • Повишаване на презентационните, коминикационните и организационните умения;
  • Подобряване на способността за работа в екип;
  • Развитие на качества като самодисциплина, ентусиазъм, постоянство, самомотивация, толерантност, откритост, зачитане на многообразието, междукултурно разбирателство;
  • Способност за откриване и достъп до информация, добра медийна и информационна грамотност;
  • Способност за анализ и оценка на медийно съдържание;
  • Поддържане на добро физическо здраве;
  • Разбиране на религиозните ценности, които са от изключително важно значение за устойчиво професионално и личностно развитие, ако бъдат усъвършенствани.

След всеки от обучителните модули е наличен кратък тест, а след успешното му полагане, платформата генерира сертификат за натрупаните знания и умения. 

Започнете своето образователно пътешествие в света на трансверсалните умения сега: #BOOST обучителна платформа: https: //bg.boostskills .eu/ boost_ outputs /courses #member /login?go = courses %2 Findex

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *