Жени заемат 40% от мениджърските позиции във Филип Морис Интернешънъл

Жени заемат 40% от мениджърските позиции във Филип Морис Интернешънъл

Компанията вече изпълни целта си до края на 2022 година 40% от мениджърските позиции да се заемат от жени. На локално ниво, Филип Морис България работи усилено за постигане на приобщаваща и многообразна работа среда и вече постигна висок процент жени на ръководни позиции – 56,8% жени на ръководни позиции и 70% жени във висшия мениджмънт.

Жени заемат 40% от мениджърските позиции във Филип Морис Интернешънъл

„Аз съм изключително горд с визията, ангажимента и постижението на Филип Морис Интернешънъл за създаване на равни възможности на работното място за всички без значение от техния пол. Фактът, че тази цел е изпълнена, показва, че нашата стратегия за приобщаване и многообразие работи. Привличането на служители с различни профили, професионален опит и гледни точки ни позволява да взимаме по-добри и обмислени решения, и допринася за постигането на по-добри и устойчиви резултати. Аз твърдо вярвам, че културата на справедливост, приобщаване и многообразие е решаващ фактор за напредъка на Филип Морис Интернешънъл към бъдеще без дим и че тя ще продължи да носи предимства на компанията, защото по този начин ние отговаряме на нуждите и желанията на нашите потребители“, споделя Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл.

Силке Мюнстер, главен директор за многообразието на Филип Морис Интернешънъл допълва: „Успяхме да изпълним целта си в срок и си даваме сметка, че предстои още много работа в областта на многообразието, равнопоставеността и приобщаването. По тази причина си поставихме нова цел за представителство на жените: 35% жени на висши управленски позиции във Филип Морис Интернешънъл до 2025 г. Реалното многообразие на работната сила е съществена част от нашата цел за постигане на бъдеще без дим.“

Заедно с новината за постигнатата цел за 40% представителство на жените в управлението, компанията обяви, че нейният сертификат за глобална организация, осигуряваща равно заплащане на мъжете и жените, издаден от независимата Фондация „EQUAL-SALARY“, е подновен за втори път след 2019 г. Подновяването на сертификата означава, че Филип Морис Интернешънъл продължава да предоставя равно заплащане за равен труд на мъжете и жените на над 90-те пазари, където компанията осъществява своята дейност.

Фондация „EQUAL-SALARY“

Фондацията „EQUAL-SALARY“ е независима организация с идеална цел със седалище в Швейцария. Сертификационният процес на Фондация „EQUAL-SALARY“ удостоверява, че организациите прилагат устойчиви политики и практики, чрез които се гарантират, че служителите им получават равно заплащане за равен труд.

„Енергията и ангажираността на Филип Морис Интернешънъл за равно заплащане, и с принципите на EQUAL-SALARY, са силно свидетелство за отдадеността на компанията да продължи да подобрява своите резултати в тази област и доказателство, че сертифицирането е абсолютно на място“, коментира Лиза Рубли, един от главните изпълнителни директори на Фондация EQUAL-SALARY.
Филип Морис Интернешънъл работи отдадено за постигане на баланс между половете с инициативи, насочени към елиминирането на проявите на предубеденост, свързана с пола, при оценката на талантите – включително в процеса на набиране на персонал, управлението на резултатите на служителите и техните възможности за кариерно развитие, въвеждане на глобални приобщаващи насоки за родителски отпуск, създаване вътрешна група за жените, в която те да получават подкрепа и да бъдат насърчени да развиват уменията си и да реализират пълния си потенциал, стартиране на програма за подкрепа на жените на лидерски позиции.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *