Представяне на добри практики и резултати на Проект „Грижа в дома в Община Лесичово“

Представяне на добри практики и резултати на Проект „Грижа в дома в Община Лесичово“

На 25.04.2024 (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий
-1890 г.“, с.Лесичово бе проведена пресконференция на тема: „Представяне на добри
практики и резултати на Проект „Грижа в дома в Община Лесичово“ – причини за
удължаването му с шест месеца.“
На събитието присъстваха:
 Г-н Серьожа Лазаров – Кмет на Община Лесичово
 Г-жа Веселина Милкова –Зам. Кмет на Община Лесичово
 Екипа на проекта представляван от г-жа Тихомира Върбанова
На събитието бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта. „Грижа в дома в Община Лесичово“.
Беше представен и филмът за изпълнението на проекта в Община Лесичово, реализиран от
управляващия орган по мярката „Грижа в дома“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021 –


 1. Като първата община в България, която е въвела интегрираната здравно – социална услуга
  „Дигитален асистент“, Общината е представена, като пример за въвеждане на добри практики
  за осъществяване на целите по програмата „Грижа в дома“.
  По време на изпълнението на проекта от 25.03.2023 г. на 50 души са били подсигурени
  почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги по домовете и психологическа
  подкрепа.
  От тях Община Лесичово е подсигурила наблюдение 24/7 на жизнените показатели и оказване
  на незабавна помощ на 37 души, чрез иновативната социална услуга – „Дигитален асистент“.
  По проекта са били наети 8 санитари и 1 медицинска сестра.
  Общия период на проекта се удължава до 20 месеца и ще продължи до 25.11.2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *