Лекарят, оперирал мозъка на дете през крака, е финалист за Балканските Оскари

Лекарят, оперирал мозъка на дете през крака, е финалист за Балканските Оскари

Проф. д-р Станимир Сираков е единствения българин с диплома от Европейския борд по Невроинтервенции

Проф. д-р Станимир Сираков, който нашумя с иновативната операция на мозъка на момче през вената на крака му, е единствения българин с диплома от Европейския борд по Невроинтервенции и е 37-мият специалист по невроинтервенции в световен мащаб.
През 2020 г. той успешно преминава изпит за придобиването на европейска диплома по интервенционална неврорентгенология присъждана от Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR).
Лекарят е сред финалистите за златните статуетки на BALKAN MEDICAL AWARDS 2023, които ще отличат хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи от балканските държави с доказани значими постижения в областта.
Церемонията е на 5 май 2023. от 20 часа в ОТО Event Room в хотел Санкт Петербург – Пловдив.
Проф. Сираков е специалист по Образна диагностика и Интервенционална рентгенология с над 10 години опит. През 2009 г. завършва своето образование по медицина към Медицински университет – София, като през 2010 г. е зачислен като лекар-специализант по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.
През 2014 г. след успешно положен държавен изпит придобива специалност по Образна диагностика. През следващата година придобива магистратура здравен мениджмънт.
През 2015 г. проф. д-р Станимир Сираков придобива образователна и научна степен „доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Ендоваскуларна емболизация на мозъчни АВМ“ към Медицински университет – София. През същата година придобива и ниво професионална квалификация „Интервенционална рентгенология“.
Проф. д-р Сираков е специализирал интервенционална неврорентгенология във водещи западно-европейски центрове в Щутгарт, Париж, Лимонж, Ниш (Сърбия), и др.
През 2018 г. след спечелен конкурс е назначен на академична длъжност към Катедра по образна диагностика при Медицински факултет на Медицински университет – София, а от 2022 г. е и професор към същата катедра.
От 2018 г. проф. Сираков е началник на Сектор Интервенционална рентгенология към Отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София. Натрупаният опит му позволява да обособи единственият в България Референтен център за лечение на мозъчно-съдови заболявания и да утвърди ендоваскуларния метод като водещ и първи метод на избор при пациенти с този вид патология.
По данни на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) годишно в Референтния център се осъществяват над 350 терапевтични ендоваскуларни процедури, което се равнява на над 90% от ендоваскуларно третираните пациенти на територията на Република България.
През 2022 г. Сектора по интервенционална рентгенология към Отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ – София получава акредитация за провеждане на невроинтервенционални обучителни курсове под егидата на ESMINT (European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy) – https://www.esmint.eu/training-education/e-fellowship/.
И е един от 6 обучителни центрове в Европа за придобиване на европейска диплома по Невроинтервенции.
Проф. д-р Станимир Сираков има над 90 научни публикации на български и английски език, един дисертационен труд, две монографии на български език и участие в два учебника на английски език – първият в света референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми, в който участие вземат световно признати имена в областта на интервенционалната неврорентгенология; както и в сборник посветен на артерио-венозните малформации и фистули. Научните му статии са публикувани в издания с общ импакт фактор над 100, като има над 200 цитирания в специализирани международни издания, реферирани в Web of Science и SCOPUS.
Ръководител е на няколко научно-изследователски проекта, свързани с биологичното ремоделиране при мозъчни аневризми и артерио-венозни малформации. Заедно с екипа си е и главен изследовател към множество международни мултицентрични клинични проучвания свързани с изпитването на иновативни устройства за лечение на този вид патология.
Благодарение на него и на неговия екип се въвеждат за пръв в България и в света множество иновативни техники и устройства като модулиращи кръвотока стентове (p64), подпомагащи емболизацията на мозъчни аневризми устройства (Cascade, Comaneci, pConus, Nautilus и др.), както и внедряването за пръв път в света на техниката на поетапно въвеждане на течни неадхезивни емболизанти през един микрокатетър за лечението на мозъчни артерио-венозни малформации и фистули.
Благодарение на международното сътрудничество на проф. Сираков с редица световни и европейски центрове млади лекари, специализиращи в сферата на интервенционалната неврорентгенология, имаха възможност да придобият квалификация и опит в центрове в Германия, Франция, Великобритания, Аржентина, Русия.
Най-тясно е сътрудничеството с проф. Хенкес, като до момента в Katharinen hospital, Klinikum Stuttgart, Щутгарт, Германия са обучавани за различен период от време повече от 5 рентгенолози и неврохирурзи със засилен интерес в областта.
Проф. Станимир Сираков е носител на награда „Най-добрите лекари в София“ в категория „Образна диагностика“, връчена от Дарик Радио през 2012 г., както и на наградата „Медицински Оскар“ през 2017 г.
Дисертант, чийто научен ръководител е проф. Станимир Сираков, е носител на наградата ЕВРИКА за ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА за 2022 г. и е удостоен от Съюзът на учените в България с ГРАМОТА за научно-практически принос за дисертация на тема „Временно-стент асистирано койлиране“.
Проф. Сираков е учредител и председател на Българското сдружение по интервенционална рентгенология, член на Българско дружество по неврология и Българско дружество по рентгенология.
Лекари, болници, клиники и медицински екипи могат да кандидатстват за Балканските Медицински Награди. Номинации ще бъдат правени от здравни организации, както и от специализирани медии и журналисти.
Организатор на събитието е Global Leaders Club, а официален PR е агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION.
Организаторите имат зад гърба си десетки престижни събития. Партньори на събитието са големи медицински организации и ресорни медии.
Снимки Личен Архив

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *