Интегрираният доклад за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл за 2023 г.

Интегрираният доклад за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл за 2023 г.

Интегрираният доклад за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл за 2023 г. представя прогреса на компанията в мисията й за бъдеще без дим

Тази година докладът поставя акцент върху непрекъснатото разширяване на портфолиото от бездимни алтернативи на компанията на пазарите по света, част от които е и България

Потребителите на бездимни алтернативи на Филип Морис Интернешънъл са вече 33 милиона, показват бизнес резултатите, отчетени в най-новия Интегриран доклад за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл, с който компанията за 5-а поредна година отчита напредъка си в посока пълна замяна на цигарите с потенциално по-малко вредни алтернативи, които са по-добър избор за всички онези пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Докладът има за цел да представи обективно описание на бизнес модела, стратегията, резултатите и перспективите на компанията във връзка с приоритетните икономически, социални, екологични и управленски теми.

Интегрираният доклад за 2023 г. поставя акцент върху непрекъснатото обогатяване на портфолиото от бездимни алтернативи на компанията, както и върху изпълнението на амбициите й за устойчиво развитие. Във фокуса на доклада попадат теми, свързани с въздействието на продуктите на компанията и въздействието на бизнес операциите й.

„2023-та беше година на постоянен ангажимент към нашата визия за бъдеще без дим. Благодарение на таланта и целенасочеността на нашите служители, продължаваме напред, налагайки иновации и насърчавайки устойчивото развитие”, казва Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл.

Потребителите на IQOS по света са вече 28.6 милиона, по данни на компанията, която от 2008 г. до днес е инвестирала над 12.5 милиарда в научни изследвания, разработка и предлагане на бездимни алтернативи, нетните приходи от които са вече 36.4%. Водещата бездимна алтернатива от портфолиото на Филип Морис Интернешънъл е вече на 84 пазара по света, като на 25 от тях нетните приходи от нея надвишават 50%.
В началото на месец март, като част от изпълнението на мисията за изграждане на бъдеще без дим, компанията пусна на пазара в Япония IQOS ILUMA i – най-новото и най-иновативно допълнение към нарастващото портфолио от бездимни алтернативи на Филип Морис Интернешънъл. Това съвпада и с 10-годишнината от пускането за първи път на IQOS на пазара в Нагоя, Япония през 2014 година.

По отношение на въздействието на бизнес операциите си компанията показва напредък в посока насърчаването на приобщаваща работна среда като отчита, че продължава да преизпълнява целта си за 40% жени на мениджърски позиции и през 2023 г. резултатът в тази посока е вече 41.8%.

Докладът поставя още акцент върху усилията на компанията за подобряване на живота на хората по веригата на доставки, декарбонизацията на операциите и веригата на стойността, и опазване на природата и биологичното разнообразие.

„С Интегрирания доклад за 2023 г. слагаме ударението върху това, че изграждането на бъдеще без дим не е просто приоритет, то е в сърцето на нашата мисия. Пътят, по който вървим, е белязан от амбицията ни да бъдем лидери, от обещанието да работим по прозрачен начин и от решимостта ни да изпратим цигарите в миналото“, споделя  Дженифър Мотълс, главен директор „Устойчиво развитие“ във Филип Морис Интернешънъл. “Запазваме ангажимента си да прилагаме прозрачни, последователни и надеждни практики за отчитане, които дават възможност на външните заинтересовани страни да се запознаят не само с нашите резултати, но и с начина, по който реагираме на бързо променящата се среда и планираме в дългосрочен план, спомагайки за създаването на по-устойчива и прозрачна бизнес среда.“

Повече за усилията на Филип Морис Интернешънъл в областта на устойчивото развитие можете да научите на pmi.com/sustainability, където ще откриете и пълния Интегриран доклад на компанията за 2023 г.

При изготвянето на Интегрирания доклад на Филип Морис Интернешънъл за 2023 г. са взети предвид насоките, залегнали в международни стандарти и рамки, включително: Глобалната инициатива за отчетност (GRI); Глобалният договор на ООН (UNGC); Целите за устойчиво развитие на ОНН; Фондацията IFRS, включително прилагане на стандартите на Съвета за стандарти за отчитане на устойчивото развитие (SASB), Интегрирани принципи за осмисляне и Интегрирана рамка за отчетност.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *