Grafton представи глобалните HR тенденции

Grafton представи глобалните HR тенденции

Grafton, част от Gi Group Holding, един от водещите световни доставчици на услуги за развитието на пазара на труда, представи официално глобалните HR тенденции в сферата на информационните технологии в своя последен доклад „Глобални HR тенденции в сферата на информационните технологии през 2023 г.“*.

Проучването обхваща 5000 професионалисти от множество сектори, с цел да разбере как те възприемат различните индустрии. ИТ продължава да бъде най-бързо развиващата се индустрия в света и тази тенденция ще продължи със сигурност и в обозримото бъдеще. Данните показват, че ИТ излиза пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги.

Какво търси бизнесът на глобално ниво?

Поради бързото развитие на новите технологии необходимите умения за голям процент от работните места значително са се променили от 2015 г. насам, като се очаква този брой да достигне най-малко 65% до 2030 г. Тези нови умения ще позволят на бизнеса да извлече повече от иновациите, които използва, като същевременно обаче и оползотворява по-добре човешките способности в своите екипи. Въпреки значителния брой съкращения, настъпили през 2023 г., търсенето на технологични таланти продължава, като прогнозата за 2024 г. е по-оптимистична. Търсенето ще е най-засилено особено в по-малките предприятия и индустриите извън технологичния сектор.

Какво търсят ИТ кандидатите за работа?

На въпроса на интервюираните професионалисти в кой сектор предпочитат да работят, респондентите най-често дават като отговор ИТ. Проучването показва, че информационните технологии излизат пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги. ИТ е най-популярният избор за работа в Полша, Португалия, Бразилия и Румъния.

България на глобалния ИТ пазар

Gi Group представи данните за нивото на заплащане в 20 държави в Европа и света, сред които попада и България в обобщен документ. Проучването обхваща България, Бразилия, Китай, Чехия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Индия, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Швейцария, Испания, Турция, Обединеното кралство. Резултатите представят годишните заплати на професионалистите на постоянен трудов договор. Данните включват информация за разнообразни позиции в разработването и поддържането на софтуер и софтуерни продукти.

Движение към равенство – жените в сферата на информационните технологии

Според 2023 Global Gender Gap Report на Световния икономически форум, представителството на жените в технологичната, информационната и медийната индустрия е отбелязало значителен ръст от 2016 г. насам, като се е увеличило с 0,94%. В България жените представляват 28,9% от специалистите по ИКТ през 2022 г. – най-високият дял сред държавите-членки на ЕС.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *