Филип Морис България представи първи местен доклад за устойчиво развитие

Филип Морис България представи първи местен доклад за устойчиво развитие

Приоритните теми в ESG страгетията на компанията са въздействието на продуктите върху здравето, управлението на отпадъците от продуктите и приносът към икономиката и местните общности.
Филип Морис България представи своя първи местен доклад „Устойчиво развитие: Споделяме напредък, 2022 г.“, който очертава стратегията на компанията в страната в контекста на дефинираните за 2022 г. ESG направления – екологично, социално и корпоративно управление.

Докладът е изготвен със съдействието на експертите от denkstatt България, които имат дългогодишен опит в областта на устойчивото развитие.
Резултатите от Доклада за 2022 г. бяха представени пред медии, експерти и партньори. Докладът е изготвен спрямо изискванията на европейска Директива 2022/2464/EU за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (The Corporate Sustainability Reporting Directive) на базата на методологията на доброволните GRI стандарти (Глобалната инициатива за отчитане) от 2021 г., макар че към момента компанията не е обект на задължителни изисквания за нефинансово отчитане.
„Водени от мисията ни за бъдеще без дим, от 2017 г. насам Филип Морис България отбелязва значителен напредък, развивайки по-устойчив бизнес модел, който дава важен принос за повишаване на информираността относно иновативните бездимни алтернативи и техния потенциал да намалят вредата от тютюна като преминават към тях и оставят цигарите в миналото“, сподели Демиан Пинтос, генерален мениджър на Филип Морис България. „На глобално ниво, огромно признание за усилията на Филип Морис Интернешънъл е, че само преди дни компанията беше включена за първи път в един от най-престижните индекси по света за измерване на представянето на компаниите в областта на устойчивото развитие – Dow Jones Sustainability Index, допълни още той. Световният индекс на S&P Global включва международни лидери в областта на устойчивото развитие – топ 10% от най-големите 2500 компании в S&P Global Broad Market Index въз основа на дългосрочни икономически, екологични и социални критерии.


Докладът за устойчиво развитие на Филип Морис България се основава на задълбочена оценка на значимостта на темите, формулирани от Филип Морис Интернешънъл в глобален мащаб, от една страна, и определени като приоритети за Филип Морис България на местно ниво. За локалното приоритизиране на темите са взети предвид множество фактори, включително и мнението на външни организации и лица – представители на бизнеса, партньори, държавни и регулаторни органи и медии. Докладът разглежда детайлно шест теми, изброени според оценката на тяхната значимост:
Въздействие на продуктите върху здравето – намаляване на вредата от тютюна чрез иновативни бездимни алтернативи, въздействието им върху общественото здраве и повишаване на информираността относно вредата от тютюнопушето;

Управление на отпадъците след потребление – намаляване на замърсяването на околната среда чрез рециклиране на върнати от потребителите устройства и отпадъци от опаковки;
Икономически принос на компанията – продължаване на усилията в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия и на положителното социално-икономическо въздействие върху общностите в отдалечените тютюнопроизводителни региони в страната;
Бизнес почтеност – следване на законовите изисквания и на високите стандарти и правила на компанията и спазване на ангажимента за почтеност във всички обществени взаимоотношения;
Отговорни продажби, маркетинг и комуникация с потребителите – полагане на значителни усилия за предотвратяване на достъпа на непълнолетни до продуктите на компанията и стриктно следване на Кодекса й за маркетинг;
Привличане и развитие на човешкия потенциал – насърчаване на многообразна култура на принадлежност, равнопоставеност и приобщаване и осигуряване на развитие на таланите.
Въздействието на бездимните продукти върху общественото здраве и потенциалът им за намаляване на вредата от тютюна е приоритетна тема за компанията в България, следваща глобалната амбиция на Филип Морис Интернешънъл за ускоряване на прехода към бъдеще без дим. Филип Морис България отчита значителен напредък в тази насока като към края на периода на отчетния доклад – 31.12.2022 г. пълнолетните потребители на водещата бездимна алтернатива IQOS в страната са били близо 260 000, от които 195 000 са спрели да пушат цигари и изцяло са преминали към бездимната алтернатива на компанията. Към днешна дата броят на пълнолетните потребители е вече над 320 000.
По отношение на въздействието върху околната среда и темата за отпадъците след потребление на продуктите компанията отчита, че за посочения период над 87% от върнатите от потребители устройства за нагряване на тютюн са рециклирани. Важен аспект в областта на опазване на околната среда е провеждането на информационната кампания #ПромениКартинката, която цели да повиши разбирането за проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени филтри на тютюневи изделия и да провокира към отговорно потребителско поведение. За трета поредна година кампанията организира разнообразни артистични и информационни инициативи в сътрудничество с местни неправителствени организации и медийни партньори. Към края на 2022 г. близо 300 доброволци са се включили в акции по почистване, а пътуващата изложба на #ПромениКартинката е посетила 4 града в страната. Един от най-впечатляващите проекти е сътрудничеството с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и кратките видеа на студентите, вдъхновени от посланията на #ПромениКартинката.
В доклада за устойчиво развитие на Филип Морис България са отчетени редица факти и данни за напредъка и постиженията на екипа на компанията, сред които са и отличията за най-добър работодател от Top Employers Institute за 7-ма поредна година, една от най-дългосрочните благотворителни програми за подкрепа на общностите в тютюнопроизводителни региони – „Забавно лято. Грижовна есен“, която се реализира от фондация “Бикоуз: В помощ на благотворителността“ вече за 9-та поредна година, получаването на световния сертификат за равностойно заплащане за равен труд EQUAL-SALARY и много други.

От Филип Морис България подчертаха своя ангажимент и желание за прозрачен и открит диалог с всички заинтересованите страни, който ще допринесе за постигането на ефективна промяна в посока устойчиво развитие за обществото и средата около нас.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *