44% от IT компаниите продължават да наемат служители

44% от IT компаниите продължават да наемат служители


MiNDS, една от водещите компании за подбор на персонал в ИТ сектора в България, сподели със своите клиенти резултатите от последното си проучване, свързано с актуалните тенденции и практики в HR сферата за 2024 г. На специално събитие компанията представи последни данни за начина, по който фирмите от индустрията привличат и задържат таланти в динамично развиващия се пазар на труда. Близо 200 представители на HR отдели на водещи компании отговориха на въпроси за това какви са целите при управлението на хора в сектора с днешна дата, какви са ефективните HR стратегии, както и на въпроси, свързани с HR политики и придобивки“Нашето проучване подчертава значимостта на препоръките от настоящи служители като метод за набиране на персонал. Фактът, че 98% от анкетираните ги оценяват като най-ефективни, ясно показва колко важна е вътрешната мрежа на компаниите,“ сподели Емил Танев, CEO на MiNDS. Значителен е процентът на онези, които предпочитат използването на онлайн платформи като метод за набиране на персонал – 85%, следвани от фирмите, които се доверяват на специализиран HR консултант – 75%, допълниха колегите от екипа на MiNDS по време на събитието.
Въпреки че битува мнението, че ИТ секторът е в криза близо 44% от анкетираните компании продължават да наемат служители всеки месец. При самостоятелното набиране на персонал HR стратегиите на компаниите отчитат висока ефективност. 52% от анкетираните ги оценяват като ефективни, а 11% като много ефективни. Висок е и делът при използването на външни компании за набиране на служители – 60% определят посредниците като ефективни и много ефективни.
По отношение на хибридния модел на работа и продуктивността се забелязват различни тенденции – 35% от компаниите предоставят пълна свобода на избор между работа от офиса и вкъщи, 25% прилагат балансиран хибриден подход (до 3 дни седмично присъственост), а 23% предпочитат предимно отдалечена работа. По отношение на продуктивността и дали хибридният модел дава конкретни резултати, съществуват известни колебания, тъй като 42% от участвалите в проучването споделят, че не отчитат значителна промяна.
„Хибридният модел на работа остава тема на дискусия сред HR специалистите. Нашето проучване показва, че компаниите все още търсят най-добрия начин да балансират между продуктивност и гъвкавост,“ отбеляза Милен Атанасов, управляващ съдружник в MiNDS.
Сред най-предлаганите социални придобивки се очертават гъвкавото работно време и по-конкретно „хоум офисът“. 84% от анкетираните споделят, че това е придобивката, която предлагат най-често на служителите си, а 85% предоставят като нефинансов стимул и ваучери за храна.
Най-често посочваните цели за развитие в областта на човешките ресурси за следващата година включват формиране на заплащане съобразно индивидуалните резултати и базирано на умения и производителност (68%). Малко повече от половината анкетирани споделят, че ще се стремят към запазване на текущите придобивки, а 40% отбелязват, че имат за цел да разширят образователните и професионалните обучения за своите служители.
Един от основните изводи от проучването е, че във време, в което кандидатите на пазара са повече, нивата на заплащане не са толкова водещ фактор, колкото фокусирането върху професионалното развитие и израстване като инструмент за задържане. Откроява се и фактът, че близо 50% от участниците в проучването посочват, че средната продължителност на престоя на служителите в компанията е от 4 до 6 години.

Бизнес и технологии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *